Nätuniversitetet

Nätuniversitetet och information

Ett annat sätt att studera
Nätuniversitetet är inte ett nytt universitet. Det är ett annorlunda sätt – oberoende av tid och rum – att läsa på universitet och högskolor. Mötesplats, via Internet, beskriver vad det i grunden handlar om.

En mötesplats
Tillsammans med 35 högskolor och universitet i Sverige arbetar vi för att många fler ska få chansen att läsa på högskola – och kunna göra det mesta hemifrån.
Tanken är att du ska kunna förverkliga dina framtidsplaner utan att behöva förändra ditt vanliga liv allt för mycket. För dig som inte vill eller kan flytta så finns numera omkring 2 600 kurser och 100 längre program att välja mellan. Den gemensamma nämnaren är den här hemsidan.

Nätuniversitetet information

Hur går det till?
IT-stödd distansutbildning kan vara upplagt på många olika sätt. Datorn är en självklar del för att klara studierna. Det går att klara sig med uppkoppling via modem hemma, men ibland krävs snabbare uppkoppling.

Med eller utan möten
En del kurser är helt nät- eller webbaserade. Och då behöver du inte resa till högskolans campusort, varken för introduktions- eller tentamenstillfällena. Medan andra har ett antal möten per hel kurs. Antalet tillfällen varierar från kurs till kurs från högskola till högskola.
Andra utbildningar har sina möten på olika lärcentra runtom i landet. Då kan det vara bra att bo geografiskt nära till det lärcentra som är nav för just den kursen. Du måste redan från början ta reda när och var kursens möten ska äga rum.

Lärplattformar
Varje högskola har en lärplattform, där varje kurs har sin egen hemsida. På den sidan är det vanligt att du hämtar dina arbetsuppgifter, skickar dina svar och kommunicerar med dina kurskamrater och lärare.

Webbkamera
Det finns också andra kurser som bygger på att kontakten mellan lärare och kursdeltagare sker via webbkamera. Det är en kamera som du sätter på skärmen och som kräver att du har laddat ner rätt programvara till din dator. Teknik som gör att du kan se och höra alla som deltar.

Mycket att välja mellan
Utbudet av kurser och utbildningar på distans växer ständigt. Men du kan inte läsa allt på distans. Till exempel är det inte möjligt, i nuläget, att läsa till läkare med datorn som föreläsningssal. Däremot är det möjligt att läsa till högskoleingenjör och flera andra längre programutbildningar. För en del kurser och utbildningar gäller att du måste resa till studieorten några gånger per termin. För andra kurser sköts allt på distans.

Några exempel
Exempel på några ämnesområden ur mängden är beteendevetenskap, data, utbildningar inom ekonomi och administration, juridik, konstnärliga ämnen, medicin och vård, religionsvetenskap, speldesign som du kan hitta på Casinobonus24.se, språk, teknik…
På den här hemsidan hittar du cirka 2 600 olika kurser att välja mellan.

På plats är ett annat sätt
För att hitta alla kurser och program som Sveriges universitet och högskolor erbjuder – gå till www.studera.nu.

Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag är 15 april för utbildningar som startar under höstterminen.
Sista anmälningsdag är 15 oktober för utbildningar som startar under vårterminen.
Sista anmälningsdag är 15 mars för utbildningar som startar under sommaren.
Till vissa utbildningar gör du en anmälan direkt till högskolan. Vilka dessa är och vilka datum som gäller för den anmälan framgår på http://www.studera.nu/. Då har inte kursen knappen ”lägg till” och du får gå in på utbildningens hemsida och följa instruktionerna om anmälan.

Efter anmälningsdatumen gått ut annonserar högskolorna och universiteten om de utbildningar som inte har blivit fyllda. Det görs i lokala medier och på högskolornas egna hemsidor.

Först till kvarn
Behöriga reserver tas in med hänsyn till när deras anmälningar kom in till högskolan. En anmälan gjord i maj går före en anmälan gjord i juni.

Letar du restplats?
Lediga platser är en webbplats där högskolorna och universiteten annonserar lediga platser på olika kurser och program.

Hur blir jag antagen?
Innan du kan söka in till en utbildning måste du ha grundläggande behörighet. Detta krävs för all högskoleutbildning. Vad det innebär kan du läsa mer om under rubriken Har jag behörighet?

Anmälan och antagning
Du gör din anmälan direkt på webben, www.studera.nu. Där kan du också senare följa din egen anmälan genom systemet – läsa kontrollbesked och antagningsbesked. Vissa utbildningar söker du direkt hos respektive högskola, vilka dessa är framgår på www.studera.nu.

Hur går det till rent praktiskt?
Gå till webbsidan Studera.nu. Det är en webbportal där all information kring högskoleutbildning finns samlad. Under fliken ”Sök utbildning” hittar du information kring anmälan och antagning till högskolan. Där gör du också din webbanmälan.

Har du ett funktionshinder?
Om du har ett funktionshinder är det viktigt att du i god tid – och senast i samband med ansökan – tar kontakt med samordnaren vid den högskola du söker till.
Sänd in en kopia av anmälningsblanketten samt läkarintyg/motsvarande som styrker ditt behov av stödåtgärder, direkt till samordnaren vid den högskola du söker till. På webbsidan Studera med funktionshinder hittar du en lista över alla de kontaktpersoner som finns vid våra högskolor och universitet för dem som är funktionshindrade.

Är distans lika bra?
Ja, självklart är den det!
30 högskolepoäng är alltid 30 högskolepoäng. Kvalitetskraven är lika höga alldeles oavsett om du läser på studieorten eller på distans.

Flexibelt lärande
Viktigt att veta är att distansstudier är flexiblare och mer obundna än andra studier. Du bestämmer själv i högre grad hur du ska genomföra
dina studier. Flexibilitet är ett nyckelord. Men distansutbildning är precis lika krävande som om du befann dig innanför universitetets väggar. På ett
sätt är det till och med mer krävande eftersom du styr din tid själv. Distansutbildning är inte en ny idé. Men nu kan idén förverkligas bättre tack vare den moderna tekniken.