Hjälp vid studier

Vad kan jag få för hjälp?

Det kan vara bra för dig att komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare då du ska planera dina distansstudier. I din kommun finns säkert ett komvux, ett lärcenter eller en arbetsförmedling som kan hjälpa dig hitta rätt person att kontakta. Studievägledaren kan hjälpa dig tillrätta med många av de funderingar du har kring studier på distans. Du kan även vända dig till Nätuniversitetets studievägledare som är beredd att svara på dina frågor.

Besök kommunens lärcentrum
När du väl har kommit igång med studierna så väljer du själv hur du ska studera. Många söker sig till det kommunala lärcentret för att låna en snabbare dator och träffa andra människor. På Nätverket för kommunala lärcentra kan du hitta det lärcentrum som finns närmast dig.
En annan bra hjälp när du börjat studera är Jourhavande bibliotekarie som hjälper dig under kvällar och helger när ditt vanliga bibliotek är stängt.

Hjälp vid studier

Att studera med funktionshinder – Högskolan är till för alla

Om du har ett funktionshinder kan IT-stödd distansutbildning vara din väg till studier på högskolenivå.

Studenter med funktionshinder har möjlighet att få så kallat särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier. Distansstudenter har rätt till pedagogiskt stöd på samma sätt som de studenter som väljer att läsa på campus. Det kan handla om kompenserande åtgärder som till exempel anteckningshjälp, kurslitteratur som talbok, mentor, extra handledning eller alternativ tentamensform. Landstinget och kommunerna hanterar andra former av stöd i hemmet.

Läraren är din närmaste handledare. Många uppgifter görs i grupp över nätet. Du tar också emot kursmaterial och skickar in svar på uppgifter över nätet. Vissa dagar träffar du kanske din studiegrupp på ett lärcentrum i din region eller deltar i en föreläsning via videokonferens. Distansstudier erbjuder ofta andra tentamensformer än stora salstentor. Det är också färre resor till campusorten.
Distansstudier är som du ser mer flexibelt upplagda.

På den högskola där du väljer att studera finns det alltid en kontaktperson och särskild samordnare för studenter med funktionshinder. Deras uppgift är att hjälpa dig att få relevant stöd i dina studier. Det är viktigt att du i god tid, helst redan i samband med anmälan, tar kontakt med samordnaren på den högskola där du planerar att studera. Tillsammans med honom/henne får du möjlighet att diskutera ditt utbildningsval och ditt eventuella behov av pedagogiskt stöd.

Om du inte vet vilken högskola du kommer att bli antagen till går det bra att kontakta Nätuniversitetets studievägledare.

På sajten Studera med funktionshinder hittar du information om vem som räknas som funktionshindrad, exempel på vilken hjälp som går att få, samt vilka samordnarna är.