Marknadsföring – studier på distans

Hhm, varför är det plötsligt så mycket prat om att läsa på distans?

De senaste åren har fler och fler upptäckt att det går att läsa på universitet och högskola oberoende av tid och plats. Att läsa på distans har blivit ett i högsta grad intressant alternativ.Det är dock fortfarande många som väljer att läsa mediautbildningar på folkhögskolor eftersom mötet med människor främjar kreativitet men det blir allt vanligare att man väljer att läsa på distans.

Nätuniversitetet är en nationell satsning som hanteras av NSHU – Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning. I Nätuniversitetet ingår 35 universitet och högskolor och studenterna kan välja mellan 2 600 kurser och program.

För fjärde året i rad genomförs en regional kampanj för att lyfta fram fördelarna och möjligheterna med distansstudier. Våren 2007 sker kampanjen i Värmlands län i samarbete med Karlstads universitet. Den regionala kampanjen kompletteras med insatser på riksplanet.

Studentpanel

Är du distans- och/eller campusstudent,
Är du 18 – 65+, ensamstående, sambo, partner eller gift, med eller utan barn+,
och har du åsikter om högskolestudier och vill påverka?
Då behöver vi just din kompetens.

NSHU – den myndighet som har hand om Nätuniversitetets kursdatabas – ska ta med studenternas perspektiv i allt det arbete vi gör. Därför vill vi skapa en studentpanel med en grupp studenter att rådfråga.

Panelen hjälper till genom att bland annat svara på e-postfrågor eller delta i fysiska och virtuella träffar.
Panelledamot får ett basarvode, men kommer även att ersättas för varje eventuell fysisk träff. Studenterna i panelen kommer successivt att bytas ut i takt med att deras studier avslutas, men förhoppningen är att vi kommer att få in nya allt eftersom.

Studier på distans